Skip to main content

2019

Open voor de ANDER. Ontmoeten als missionaire uitdaging

Hoe kunnen wij vandaag ‘in Christus’ onze identiteit vinden als mens en ons daardoor ook durven openen voor de ander? Hoe kunnen wij zo in ontmoeting met de ander als beeld van God een ontvanger zijn en er voor open staan om door de ander iets te leren over God als de Ander? 

Ontmoeten: mooi én bedreigend

In Missie.nu leren wij samen als volgelingen van Christus wat het in onze tijd betekent om deel te zijn van Gods missie in de wereld. De geschiedenis van de zending heeft in de twintigste eeuw een beweging gemaakt van expansie naar ontmoeting. De ander ontmoeten die anders is dan jijzelf, anders leeft, anders gelooft, is mooi en spannend. Onbewust kan het ontmoeten van de ander ook voelen als een bedreiging van wie je zelf bent. We zien dat diverse groepen in de samenleving vaak op afstand blijven van elkaar en vanaf een afstandje ook vaak een beeld hebben van elkaar. Rijk-arm, Nederlands-buitenlands, gelovig-niet gelovig, christen-moslim. We willen nagaan hoe God zelf zich in de schepping en in het leven van Jezus opent voor de ander, de mens, zelfs voor de vijandige ander.

Ontmoeten: mogelijk in Christus

Hoe kunnen wij vandaag ‘in Christus’ onze identiteit vinden als mens en daardoor ook vertrouwen laten groeien om ons te durven openen voor de ander? Hoe kunnen wij zo in ontmoeting met de ander als beeld van God een ontvanger zijn en er voor open staan om door de ander iets te leren over God als de Ander? Hoe kunnen wij in de ontmoeting met de ander met hulp van de Heilige Geest ontdekken wat het goede nieuws van Jezus is, op dat moment, op die plaats? Welke keuzes kunnen en willen wij maken voor praktijken van ontmoeting in het dagelijks leven, persoonlijk en als plaatselijke kerk?

Ontmoeten: Gods Koninkrijk gebeurt

Tijdens Missie.nu 2019 maken wij ruimte voor deze vragen met mensen vanuit verschillende kerken in Nederland, met verdiepende lezingen, in gesprek met elkaar door middel van workshops met werkvormen die je ook in je plaatselijke gemeente kunt gebruiken.

In de ontmoeting wordt de ander een medemens. In de ontmoeting gebeurt Gods koninkrijk op een manier die wij niet van te voren kunnen bedenken.

Programma

 • 09.30 uur: Inloop, registratie, koffie&thee
 • 10.00 uur: Opening - Oeds Blok en Ingeborg Janssen
 • 10.10 uur: Welkom in Missiecentrum De Wegwijzer te Almere - Bert Noteboom
 • 10.20 uur: Introductie thema - Oeds Blok en Ingeborg Janssen
 • 10.30 uur: Ontmoeten: mooi en bedreigend - Jan Wolsheimer
 • 10.55 uur: Ontmoeten: mogelijk in Christus 1 - Hans Burger
 • 11.20 uur: pauze
 • 11.40 uur: Ontmoeten: mogelijk in Christus 2 - Hans Burger
 • 12.05 uur: Ontmoeten: Gods Koninkrijk gebeurt - Margrietha Reinders
 • 12.30 uur: Lunch
 • 13.30 uur: Workshop (keuze uit 5 workshops)
 • 14.30 uur: pauze
 • 14.50 uur: Vervolg workshop
 • 15.30 uur: Plenaire afsluiting - Ingeborg Janssen
 • 16.00 uur: Ontmoeting met hapje&drankje

Workshops

1. Ontmoeten: leren van mensen aan de rand
Workshopleider: Margrietha Reinders

2. Ontmoeten: Bekering tot de ander
Workshopleider: Oeds Blok

3. Ontmoeten: De ander als onmisbare bron voor missionair leiderschap
Workshopleider: Gert Jan Roest

4. Ontmoeten: De eredienst als centrum van ontmoeting
Workshopleider: Hans Riphagen

5. Ontmoeten: Lokaal gemeentezijn en missie in Almere
Workshopleider: Bert Noteboom

Missie.nu 2019 was te gast in Missiecentrum De Wegwijzer te Almere.